Orientační běh

Orientační běh je sport pro všechny věkové i sociální skupiny.

Kalendář

Vizitka ČSOB

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Adresa: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Strahov
IČO: 548677
DIČ: CZ00548677, není plátcem DPH
Registrován: u MV ČR pod č.j. VSP/1-299/90-R
Bankovní spojení: 1716809-504/0600
Telefon: 220 513 295
 
Při orientačním běhu si užijete mnoho zábavy i prekérních situací