Orientační běh

Orientační běh je sport pro všechny věkové i sociální skupiny.

Kalendář

Vizitka ČSOB

HLAVNÍ ÚKOLY SVAZU

Hlavním posláním Českého svazu orientačního běhu (ČSOB) je péče o všestranný rozvoj všech orientačního sportů v České republice. ČSOB plní zejména tyto hlavní úkoly :

a) Organizuje a řídí soutěže v orientačním běhu (dále jen OB), lyžařském orientačním běhu (dále jen LOB) a orientačních závodech na horském kole (Mountain bike orienteering - dále jen MTBO).
b) Jmenuje a zabezpečuje reprezentaci ČR v OB, LOB a MTBO ve všech věkových kategoriích, zajišťuje účast na mistrovstvích světa v OB, LOB a MTBO.
c) Pečuje o výchovu mládeže, včetně přípravy nejtalentovanějších jedinců k dosažení nejvyšší sportovní výkonnosti.
d) Vydává pravidla OB, LOB a MTBO platná v ČR.
e) Podporuje sport pro všechny pořádáním jednoduchých orientačních závodů pro nové zájemce i pro ty, kteří sportují jen příležitostně.
f) Vypracovává a popularizuje metodiku OB, LOB a MTBO ve vrcholových a výkonnostních formách a formách sportu pro všechny.
g) Připravuje rozhodčí, trenéry a kartografy orientačního běhu a dalších orientačních sportů.
h) Vyvíjí geodetickou a kartografickou činnost pro potřeby orientačního běhu a dalších orientačních sportů.
 
Při orientačním běhu si užijete mnoho zábavy i prekérních situací