Orientační běh

Orientační běh je sport pro všechny věkové i sociální skupiny.

Kalendář

ABC orientačního běhu

Startovní průkaz

Jako startovní průkaz se dnes na většině závodů používá elektromagnetický čip, který slouží jednak k ověření průchodu kontrolami a také k záznamu dosažených časů jak na kontrolách, tak celkového času v cíli. Pokud nemáte vlastní čip, pořadatel vám jej pro závod zapůjčí. Při menších závodech se ještě můžete setkat s papírovými startovními průkazy, do kterých se průchod kontrolami označuje mechanickým zařízením ("kleště").
 
Při orientačním běhu si užijete mnoho zábavy i prekérních situací