Orientační běh

Orientační běh je sport pro všechny věkové i sociální skupiny.

Kalendář

ABC orientačního běhu

Sport vždy v přírodě

Největší krása orientačního běhu je v jeho spojitosti s přírodou. Sportoviště může být každý les i městský park. Při závodě se pohybujete ve zdravém prostředí na čistém vzduchu. Běh po měkké lesní půdě neničí vaše klouby tak jako běh po asfaltu. V lese bez diváků vás nic nenutí jít až na hranici svých sil. Sami si volíte tempo a není důležité, zda závod pojmete jako procházku či boj s časem. A ani v případě, že přijdete z lesa s košíkem plným hub se na vás nikdo nebude zlobit (čas od času se tavíto závodníci taky najdou). Při přípravě závodu není třeba budovat nákladné sportovní areály. Stačí zpracovat a vytisknout podrobnou mapu, do lesa roznést kontroly, připravit startovní průkazy pro účastníky a vy se můžete vydat na trať. Po skončení závodu vám mapa zůstane na památku a kontroly se donesou zpět pro příští použití. Ani při velkém počtu startujících příroda neutrpí žádné újmy a obtížně byste po týdnu hledali, kudy závodníci běželi.To lépe poznáte kudy se chodí lesní zvěř napít a najíst.
 
Při orientačním běhu si užijete mnoho zábavy i prekérních situací