Orientační běh

Orientační běh je sport pro všechny věkové i sociální skupiny.

Kalendář

ABC orientačního běhu

Mapa

Mapa je základní pomůckou orientačního běžce. Pro závody OB se používají speciálně zpracované podrobné mapy, ve kterých jsou zobrazeny všechny informace potřebné pro závodníka. Jednotlivé barvy na mapě vyjadřují: bílá - les, bez obtíží průběžný zelená - les hustý, špatně průchodný nebo křoví žlutá - otevřený terén bez stromů (pole, louky, paseky) hnědá - výškopis (především vrstevnice) a terénní tvary modrá - vodstvo (potoky, rybníky, prameny, bažiny aj.) černá - jednak situaci (cesty, ploty, budovy, atd.), ale také skály a kameny. Měřítko mapy určuje poměr zmenšení skutečnosti (terénu) ku kresbě mapy. Měřítko map pro orientační běh je většinou 1:10 000 a ještě častěji 1:15 000( tzn. 1 cm na mapě je 150 m v terénu.)
 
Při orientačním běhu si užijete mnoho zábavy i prekérních situací